Na ovim stranicama nalazi se zbirka fotografija i teksta čiji je vlasnik Agena Marin d.o.o., pripremljenih za reprodukciju u visokoj razlučivosti.

Ukoliko ste registrirani korisnik kliknite na donji link za registraciju.

LOGIN

Ukoliko želite dobiti pristup našoj bazi fotografija i teksta, molimo Vas da ispunite registraciju i pristupna šifra će Vam biti dodjeljena.

Registracija

naziv medija

Ime i prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Adresa

Mjesto

Država

Kontakt telefon

Vaša poruka

Korisnički ugovor

  • Autorska prava regulirana su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) i njegovim izmjenama
  • ugovorima između Agene Marin d.o.o. i autora fotografija
  • Agena Marin d.o.o. je nositelj prava iskorištavanja fotografija u promidžbene svrhe i odobrenjem ga prenosi na korisnika
  • Korisnik može koristiti fotografije na određen način i to: po sadržaju samo za promotivne svrhe Agene Marin d.o.o. u nenaplatnim izdanjima, neovisno o mediju (tiskani,elektronski i dr.) u kojem se koriste fotografije. Izuzetak su usluge oglašavanja Agene Marin d.o.o. u naplatnim izdanjima ili korištenje u javnim glasilima.
  • korisnik ne može osnivati nova prava iskorištavanja i prenositi ih na treće osobe
  • Korisnik koji fotografije iskoristi u svrhe i na način kako nije ugovoreno, odgovara za štetu autoru i Ageni Marin d.o.o.
  • Autor zadržava isključivo pravo iskorištavanja autorskih djela.

Ovaj korisnički ugovor je ugovor između Vas (korisnika) i Agene Marin d.o.o., i odnosi se na korištenje Agena Marin fotografija i teksta. Dužni ste pročitati i prihvatiti sve uvjete sadržane u ovom Ugovoru.

Ja kao korisnik potvrđujem da sam pročitao i u potpunosti razumio uvjete i shvaćam da je ovaj ugovor pravno obvezujući i provediv protiv mene i mojih pravnih zastupnika. Dobrovoljno prihvaćam sve navedene uvjete.

Upišite kod
captcha