Pravne napomene

Pravni uvjeti i pravila korištenja web stranica Agene Marin d.o.o.

Dobrodošli na WEB stranice Agena Marin d.o.o. (dalje u tekstu: Agena Marin).

Pregledavanjem ovih WEB stranica Agena Marin (dalje u tekstu: Stranice), izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih Stranica:

Korištenje sadržaja i funkcionalnosti Stranica podložni su utvrđenjima u ovim Pravnim uvjetima i pravilima korištenja Stranica, a odgovarajuće se primjenjuju i važeći propisi Republike Hrvatske.

Ove Stranice su priređene uz svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o društvu Agene Marin. Agena Marin ne jamči, bilo izravno bilo implicitno, potpunost odnosno pravodobnost informacija sadržanih na ovim Stranicama, kao ni na drugim web stranicama, uključujući web stranice trećih osoba na koje ove Stranice upućuju (dalje u tekstu: Linkovi).

Svi korisnici koji pristupaju ovim Stranicama koriste sadržaj istih na vlastitu odgovornost. Agena Marin neće biti odgovorna ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične, ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Stranica ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u sadržaju istih.

Svi pa i pojedinačni elementi Stranica kojima se pristupa, bilo da su interaktivni ili ne, uključujući trgovačka imena, znakove, logote i oblikovanje, zaštićeni su odgovarajućim pravima na području intelektualnog vlasništva i pripadaju Ageni Marin. Prema tome, zabranjeno je izdvajati, dekompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati ili izobličavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica ne smiju se reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe odnosno na način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu Ageni Marin ili trećima.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i nekomercijalne svrhe, uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava, dok je svako korištenje Stranica odnosno sadržaja u komercijalne ili druge potrebe dopušteno isključivo uz izričitu suglasnost/odobrenje Agene Marin.

Sav sadržaj ovih Stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih Stranica prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih Stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih Stranica ili s njima u vezi.

Korisnik ovih Stranica prihvaća utvrđenja Pravnih pravila i uvjeta korištenja Stranica i sve potencijalne rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem, te je suglasan da će sadržaj ovih Stranica koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Nadalje, Agena Marin nije niti u kojem slučaju odgovorna za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ovih Stranica, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenju sadržaja ovih Stranica.

Ove Stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih web stranica trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Agena Marin nema nadzor nad navedenim web stranicama trećih kao niti nad sadržajem istih, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u svezi korištenja informacija, dokumenta odnosno korištenje web stranica trećih uopće.

Agena Marin se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih Stranica, te će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa i drugi podaci samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Ageni Marin.

Podaci o korisnicima skupljeni na ovakav način koristiti će se isključivo u svrhu što boljeg razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, a Agena Marin se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bez izričitog pristanka korisnika.

Agena Marin zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Stranica u bilo kojem trenutku i na bilo koji način, te ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog promjena. Isto tako Agena Marin zadržava pravo promjene ovih Pravnih uvjeta i pravila korištenja bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Zaštita privatnosti

U tvrtki Agena Marin d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših partnera. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke partnera i informiramo partnere o načinu njihova korištenja.

Redovito dajemo partnerima mogućnost izbora o uporabi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s liste „suradnje“ Svi se podaci o partnerima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Tvrtka Agena Marin d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Tvrtka Agena Marin d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše web stranice.